Narodno oduševljenje, to je kad gomila viče, a ne zna zašto viče.


narodno-oduevljenje-to-kad-gomila-vie-a-ne-zna-zato-vie
branislav nušićnarodnooduevljenjetokadgomilavičeneznazatovičenarodno oduševljenjeje kadkad gomilagomila vičene znazna zaštozašto vičeje kad gomilakad gomila vičea ne znane zna zaštozna zašto vičeje kad gomila vičea ne zna zaštone zna zašto vičea ne zna zašto viče

Zna se ko namešta antenu a ko viče ‘ne valja’ xD
zna-se-ko-name-antenu-a-ko-vie-ne-valja-xd
Kad gnjev bukti u srcu treba paziti da jezik ne viče uzalud. -Sapfo
kad-gnjev-bukti-u-srcu-treba-paziti-da-jezik-ne-vie-uzalud
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcioniše. Praksa je kad sve funkcioniše, a niko ne zna zašto. -Albert Ajnštajn
teorija-kad-se-sve-zna-a-te-ne-funkcionie-praksa-kad-sve-funkcionie-a-niko-ne-zna-zato