Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni.


nasmeite-se-mnogo-dobrote-i-malo-malo-gorine-oprostite-ivotu-i-svetu-to-nisu-savreni
duško radovićnasmeitesemnogodobrotemalomalogorčineoprostiteživotusvetutonisusavreninasmešite sese sasa mnogomnogo dobrotedobrote ii malomalo gorčineoprostite životuživotu ii svetusvetu štošto nisunisu savršeninasmešite se sase sa mnogosa mnogo dobrotemnogo dobrote idobrote i malooprostite životu iživotu i svetui svetu štosvetu što nisušto nisu savršeninasmešite se sa mnogose sa mnogo dobrotesa mnogo dobrote imnogo dobrote i malooprostite životu i svetuživotu i svetu štoi svetu što nisusvetu što nisu savršeninasmešite se sa mnogo dobrotese sa mnogo dobrote isa mnogo dobrote i malooprostite životu i svetu štoživotu i svetu što nisui svetu što nisu savršeni

Istinsku mudrost stičemo kada shvatimo koliko zapravo malo znamo o životu, nama samima i svetu oko nas. -Sokrat
istinsku-mudrost-stiemo-kada-shvatimo-koliko-zapravo-malo-znamo-o-ivotu-nama-samima-i-svetu-oko-nas
Nije dovoljno samo živeti! – reče leptir, Potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cveća! -Hans Kristijan Andersen
nije-dovoljno-samo-iveti-ree-leptir-potrebno-imati-malo-sunca-malo-slobode-i-malo-cvea
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno riječi. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo riječi. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rijei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rijei
Nemoj biti od onih koji kažu malo sa puno reči. Budi od onih koji kažu mnogo sa malo reči. -Pitagora
nemoj-biti-od-onih-koji-kau-malo-puno-rei-budi-od-onih-koji-kau-mnogo-malo-rei
Vreme prolazi, malo po malo i sve laži koje smo izgovorili postaju istina. -Marsel Prust
vreme-prolazi-malo-po-malo-i-sve-i-koje-smo-izgovorili-postaju-istina