Naučio me je da volim sebe prije nego što sam zavoljela njega. Pokazao mi je da moje srce služi meni i Bogu, a ne drugima.


nauio-me-da-volim-sebe-prije-nego-to-sam-zavoljela-njega-pokazao-mi-da-moje-srce-slui-meni-i-bogu-a-ne-drugima
paulo koeljonaučiomedavolimsebeprijenegotosamzavoljelanjegapokazaomimojesrceslužimenibogunedrugimanaučio meme jeje dada volimvolim sebesebe prijeprije negonego štošto samsam zavoljelazavoljela njegapokazao mimi jeje dada mojemoje srcesrce služisluži menimeni ii bogune drugimanaučio me jeme je daje da volimda volim sebevolim sebe prijesebe prije negoprije nego štonego što samšto sam zavoljelasam zavoljela njegapokazao mi jemi je daje da mojeda moje srcemoje srce služisrce služi menisluži meni imeni i bogua ne drugimanaučio me je dame je da volimje da volim sebeda volim sebe prijevolim sebe prije negosebe prije nego štoprije nego što samnego što sam zavoljelašto sam zavoljela njegapokazao mi je dami je da mojeje da moje srceda moje srce služimoje srce služi menisrce služi meni isluži meni i bogunaučio me je da volimme je da volim sebeje da volim sebe prijeda volim sebe prije negovolim sebe prije nego štosebe prije nego što samprije nego što sam zavoljelanego što sam zavoljela njegapokazao mi je da mojemi je da moje srceje da moje srce služida moje srce služi menimoje srce služi meni isrce služi meni i bogu

Za gurmane brak je meni u kome se desert služi prije predjela. -Dave Allen
za-gurmane-brak-meni-u-kome-se-desert-slui-prije-predjela
Nikad ne zamerajte drugima na tome kakvi su nego zahvalite Bogu što Vi niste takvi.
nikad-ne-zamerajte-drugima-na-tome-kakvi-su-nego-zahvalite-bogu-to-vi-niste-takvi
Možda je prerano ili prekasno, svejedno, ali moram da ti kažemisto ono što si ti meni rekla: volim te. I ne moraš mi verovati,jer možda je to ludost, plod moje fantazije. -Paulo Koeljo
moda-prerano-ili-prekasno-svejedno-ali-moram-da-ti-kaemisto-ono-to-ti-meni-rekla-volim-te-i-ne-mora-mi-verovatijer-moda-to-ludost-plod-moje