Nauka bez razboritosti je kao igra na lutriji. Naučnik se, naime, izlaže opasnosti da izgubi sve što je uložio.


nauka-bez-razboritosti-kao-igra-na-lutriji-naunik-se-naime-izlae-opasnosti-da-izgubi-sve-to-uloio
albert ajnštajnnaukabezrazboritostikaoigranalutrijinaučniksenaimeizlažeopasnostidaizgubisvetouložionauka bezbez razboritostirazboritosti jeje kaokao igraigra nana lutrijinaučnik seizlaže opasnostiopasnosti dada izgubiizgubi svesve štošto jeje uložionauka bez razboritostibez razboritosti jerazboritosti je kaoje kao igrakao igra naigra na lutrijiizlaže opasnosti daopasnosti da izgubida izgubi sveizgubi sve štosve što ješto je uložionauka bez razboritosti jebez razboritosti je kaorazboritosti je kao igraje kao igra nakao igra na lutrijiizlaže opasnosti da izgubiopasnosti da izgubi sveda izgubi sve štoizgubi sve što jesve što je uložionauka bez razboritosti je kaobez razboritosti je kao igrarazboritosti je kao igra naje kao igra na lutrijiizlaže opasnosti da izgubi sveopasnosti da izgubi sve štoda izgubi sve što jeizgubi sve što je uložio

Život je kao vožnja biciklom, treba neprestano ići napred, bez zaustavljanja, da se ne izgubi ravnoteža.Ulizice to su za mene najgoru ljudi na svijetu, najštetniji, najpokvareniji. Oni podržavaju svaku vlast, oni i jesu vlast, oni siju strah bez milosti, bez ikakvog obzira, hladni kao led, oštri kao nož, kao psi vjerni svakoj državi, kao kurve nevjerni svakom pojedincu, najmanje ljudi od svih ljudi. Dok njih bude nema sreće na svijetu, jer će uništiti sve što je istinska ljudska vrijednost.Iskustvo bez teorije je slepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra.Iskustvo bez teorije je slijepo, ali teorija bez iskustva je samo intelektualna igra.Zaljubljeni se danas očajno vole, kao što sutra mogu da se očajnu omrznu: a oni se omrznu bez stvarnog povoda, kao što su se zavoleli bez stvarnog razloga.Na ovoj zemlji ne može biti dobrote bez mržnje ni veličine bez zavisti, kao što nema ni najmanjeg predmeta bez sjenke.