Nauka je majka znanja, ali mišljenja rađaju neznanje.


nauka-majka-znanja-ali-miljenja-raaju-neznanje
hipokratnaukamajkaznanjaalimiljenjarađajuneznanjenauka jeje majkamajka znanjaali mišljenjamišljenja rađajurađaju neznanjenauka je majkaje majka znanjaali mišljenja rađajumišljenja rađaju neznanjenauka je majka znanjaali mišljenja rađaju neznanje

Najveći neprijatelj znanja nije neznanje, već iluzija znanja.’Siromaštvo je majka kriminala, a blagostanje majka nemorala.Jutro je majka poslova, a noć majka misli.Majka ubijenog jednom će opet spavati, ali majka ubice nikada.Misli rađaju patnju.Nauka je organizovano znanje. Mudrost je organizovani život.