Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar; on je i dijete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama.


naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dijete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o
marija kirinaučniksvojojlabaratorijinijesamotehničarondijetekojesesuočavaprirodnimfenomenimakojigatolikoimpresionirajukaodaradibajkamanaučnik uu svojojsvojoj labaratorijilabaratoriji nijenije samosamo tehničaron jei dijetedijete kojekoje sese suočavasuočava sasa prirodnimprirodnim fenomenimafenomenima kojikoji gaga tolikotoliko impresionirajuimpresioniraju kaokao dada sese radiradi oo bajkamanaučnik u svojoju svojoj labaratorijisvojoj labaratoriji nijelabaratoriji nije samonije samo tehničaron je ije i dijetei dijete kojedijete koje sekoje se suočavase suočava sasuočava sa prirodnimsa prirodnim fenomenimaprirodnim fenomenima kojifenomenima koji gakoji ga tolikoga toliko impresionirajutoliko impresioniraju kaoimpresioniraju kao dakao da seda se radise radi oradi o bajkama

Naučnik u svojoj labaratoriji nije samo tehničar, on je i dete koje se suočava sa prirodnim fenomenima koji ga toliko impresioniraju kao da se radi o bajkama. -Marija Kiri
naunik-u-svojoj-labaratoriji-nije-samo-tehniar-on-i-dete-koje-se-suoava-prirodnim-fenomenima-koji-ga-toliko-impresioniraju-kao-da-se-radi-o-bajkama
Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva. -Meša Selimović
nikad-nisi-tako-njean-kao-kad-ti-teko-lii-na-dijete-koje-se-skriva
Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. -Branislav Nušić
mrnja-onih-koji-su-zli-nije-toliko-opasna-kao-njihovo-prijateljstvo
Sreća je poput onih vrata u bajkama koje čuvaju zmajevi; mi se moramo boriti da je osvojimo. -Aleksandar Dima
srea-poput-onih-vrata-u-bajkama-koje-uvaju-zmajevi-mi-se-moramo-boriti-da-osvojimo
Svako djelo koje nije osnovano na ljubavi nosi u sebi zametak smrti i ide u susret svojoj propasti. -Johann Heinrich Pestalozzi
svako-djelo-koje-nije-osnovano-na-ljubavi-nosi-u-sebi-zametak-smrti-i-ide-u-susret-svojoj-propasti