Naučno smo dokazali da je čovek danas srećan. Ostalo je još samo da pronađemo tog čoveka.


nauno-smo-dokazali-da-ovek-danas-srean-ostalo-jo-samo-da-pronaemo-tog-oveka
petar lazićnaučnosmodokazalidačovekdanassrećanostalojosamopronađemotogčovekanaučno smosmo dokazalidokazali dada jeje čovekčovek danasdanas srećanostalo jeje jošjoš samosamo dada pronađemopronađemo togtog čovekanaučno smo dokazalismo dokazali dadokazali da jeda je čovekje čovek danasčovek danas srećanostalo je jošje još samojoš samo dasamo da pronađemoda pronađemo togpronađemo tog čovekanaučno smo dokazali dasmo dokazali da jedokazali da je čovekda je čovek danasje čovek danas srećanostalo je još samoje još samo dajoš samo da pronađemosamo da pronađemo togda pronađemo tog čovekanaučno smo dokazali da jesmo dokazali da je čovekdokazali da je čovek danasda je čovek danas srećanostalo je još samo daje još samo da pronađemojoš samo da pronađemo togsamo da pronađemo tog čoveka

Priznati da smo bili u zabludi, samo je priznanje da smo danas pametniji nego jučer. -Johann Kaspar Lavater
priznati-da-smo-bili-u-zabludi-samo-priznanje-da-smo-danas-pametniji-nego-juer
Koliko ste samo ličnih i, još gore, koliko ste gubitaka po svoju zemlju podneli zbog tog olakog dangubljenja! -Arčibald Rajs
koliko-ste-samo-linih-i-jo-gore-koliko-ste-gubitaka-po-svoju-zemlju-podneli-zbog-tog-olakog-dangubljenja
Skroman čovek je srećan i kada mu kažete samo lepu reč, a neskroman nije da mu poklonite ceo svet…
skroman-ovek-srean-i-kada-mu-kaete-samo-lepu-re-a-neskroman-nije-da-mu-poklonite-ceo-svet
U suštini, sve što čovek ima to je svoje ja. To ja je sunce s hiljadu zraka u njegovom stomaku. Ostalo je ništa. -Pablo Pikaso
u-sutini-sve-to-ovek-ima-to-svoje-ja-to-ja-sunce-s-hiljadu-zraka-u-njegovom-stomaku-ostalo
Svaki pametan čovek zna da je život lep i da je njegov cilj biti srećan… No, ipak su na kraju samo glupi srećni. Kako to objasniti? -Orhan Pamuk
svaki-pametan-ovek-zna-da-ivot-lep-i-da-njegov-cilj-biti-srean-no-ipak-su-na-kraju-samo-glupi-sre-kako-to-objasniti
Znate šta je ironično? Što još i danas kad mi govore o njemu, pridavaju sićušnu, neprimetnu, a za mene još kako razornu zamenicu ’tvoj’.
znate-ironino-to-jo-i-danas-kad-mi-govore-o-njemu-pridavaju-unu-neprimetnu-a-za-mene-jo-kako-razornu-zamenicu-tvoj