Navika je jedna muka, a odvika dve muke.


navika-jedna-muka-a-odvika-dve-muke
srpske poslovicenavikajednamukaodvikadvemukenavika jeje jednajedna mukaodvika dvedve mukenavika je jednaje jedna mukaa odvika dveodvika dve mukenavika je jedna mukaa odvika dve muke

Svija muka kude ne obara, tuda muka gotovo rasulo. -Hrvatske poslovice
svija-muka-kude-ne-obara-tuda-muka-gotovo-rasulo
Bez muke se pesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova! -Petar Petrović Njegoš
bez-muke-se-pesma-ne-ispoja-bez-muke-se-sablja-ne-sakova
Sedu dve babe i jedna prdne
sedu-dve-babe-i-jedna-prdne
Starost i siromaštvo - jedna od dve nevolje je sasvim dovoljna. -Kineske poslovice
starost-i-siromatvo-jedna-od-dve-nevolje-sasvim-dovoljna
Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna. -Karl Gustav Jung
ivot-kratka-epizoda-izmeu-dve-velike-misterije-koje-su-u-sutinijedna
Ima trenutaka kada život razdvoji dve osobe samo da bi shvatile koliko su bitne jedna drugoj…
ima-trenutaka-kada-ivot-razdvoji-dve-osobe-samo-da-bi-shvatile-koliko-su-bitne-jedna-drugoj