Navika nam je s neba dana, zamena je sreće ona.


navika-nam-s-neba-dana-zamena-sree-ona
aleksandar puškinnavikanamnebadanazamenasrećeonanavika namnam jes nebaneba danazamena jeje srećesreće onanavika nam jenam je sje s nebas neba danazamena je srećeje sreće onanavika nam je snam je s nebaje s neba danazamena je sreće onanavika nam je s nebanam je s neba dana

Retko kad osećamo dragost maternjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tudjeg neba. -Gete
retko-kad-oseamo-dragost-maternjeg-jezika-tako-zanosno-kao-kad-nam-dopre-do-uiju-ispod-tudjeg-neba
Uopšte ne postoji zamena za dijalog. -Mahmud Abas
uopte-ne-postoji-zamena-za-dijalog
Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira. -Artur Šopenhauer
mladima-bi-glavni-predmet-uenja-morao-biti-taj-da-naue-podnositi-samou-ona-naime-izvor-sree-i-evnog-mira
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi