Navika je s neba nam dana: zamena je sreće ona.


navika-s-neba-nam-dana-zamena-sree-ona
aleksandar sergejevič puškinnavikanebanamdanazamenasrećeonanavika jes nebaneba namnam danazamena jeje srećesreće onanavika je sje s nebas neba namneba nam danazamena je srećeje sreće onanavika je s nebaje s neba nams neba nam danazamena je sreće onanavika je s neba namje s neba nam dana

Navika nam je s neba dana, zamena je sreće ona.Retko kad osećamo dragost maternjeg jezika tako zanosno kao kad nam dopre do ušiju ispod tudjeg neba.Uopšte ne postoji zamena za dijalog.Kakvim se mislima bavimo - takav nam je život. Ako su nam misli mirne i tihe - eto nam mir. Ako su nam misli negativne - eto nam nemir. Mi tražimo pomoć od roditelja i kad ih zamolimo, oni raskrvare svoje roditeljsko srce i čine nam po volji ono što je dobro.Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi.