Navika je tiranin što znači da je teško odreći se svojih navika.


navika-tiranin-to-znai-da-teko-odrei-se-svojih-navika
horacijenavikatiranintoznačidatekoodrećisesvojihnavikanavika jeje tiranintiranin štošto značiznači dada jeje teškoteško odrećiodreći sese svojihsvojih navikanavika je tiraninje tiranin štotiranin što značišto znači daznači da jeda je teškoje teško odrećiteško odreći seodreći se svojihse svojih navikanavika je tiranin štoje tiranin što značitiranin što znači dašto znači da jeznači da je teškoda je teško odrećije teško odreći seteško odreći se svojihodreći se svojih navikanavika je tiranin što značije tiranin što znači datiranin što znači da ješto znači da je teškoznači da je teško odrećida je teško odreći seje teško odreći se svojihteško odreći se svojih navika

Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza. -Žan-Žak Ruso
odrei-se-slobode-znai-odrei-se-svog-ljudskog-dostojanstva-odrei-se-svojih-ljudskih-prava-pa-ak-se-odrei-i-svojih-obaveza
Kada u životu pronađeš nešto bitno, to ne znači da se trebaš odreći svega ostalog. -Paulo Koeljo
kada-u-ivotu-pronae-neto-bitno-to-ne-znai-da-se-treba-odrei-svega-ostalog
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema. -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema