Nazvao sam ovaj princip, po kom je svaka mala varijacija, ako je korisna, očuvana, terminom prirodna selekcija.


nazvao-sam-ovaj-princip-po-kom-svaka-mala-varijacija-ako-korisna-ouvana-terminom-prirodna-selekcija
Čarls darvinnazvaosamovajprincippokomsvakamalavarijacijaakokorisnaočuvanaterminomprirodnaselekcijanazvao samsam ovajovaj princippo komkom jeje svakasvaka malamala varijacijaako jeje korisnaterminom prirodnaprirodna selekcijanazvao sam ovajsam ovaj princippo kom jekom je svakaje svaka malasvaka mala varijacijaako je korisnaterminom prirodna selekcijanazvao sam ovaj princippo kom je svakakom je svaka malaje svaka mala varijacijapo kom je svaka malakom je svaka mala varijacija

Fantazija je prirodna snaga u čoveku i ako joj se ne udovolji, ona će ili nestati ili obratno, razbuktat će se prekomjerno, a to je i štetno. -Fjodor Dostojevski
fantazija-prirodna-snaga-u-oveku-i-ako-joj-se-ne-udovolji-ona-e-ili-nestati-ili-obratno-razbuktat-e-se-prekomjerno-a-to-i-tetno
Kad sam bila mala, mislila sam da se zovem pogledaj šta si sad uradila
kad-sam-bila-mala-mislila-sam-da-se-zovem-pogledaj-sad-uradila
Razmišljao sam o umiranju. Shvatio sam da svi mi umiremo usamljeni – na ovaj ili onaj način. -Ričard Prajor
razmiljao-sam-o-umiranju-shvatio-sam-da-svi-mi-umiremo-usamljeni-na-ovaj-ili-onaj-nain
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Ona se verovatno tačno seća na kom smo se sastanku poljubili. Ja, priznajem, ne. Jer svoj zivot sam poceo da brojim tek od toga poljupca pa nadalje. -Đorđe Balašević
ona-se-verovatno-no-sea-na-kom-smo-se-sastanku-poljubili-ja-priznajem-ne-jer-svoj-zivot-sam-poceo-da-brojim-tek-od-toga-poljupca-pa-nadalje