Ne bježi od istine ma koliko tužna bila, da te ne bi druga laž prevarila.


ne-bjei-od-istine-koliko-na-bila-da-te-ne-bi-druga-prevarila
poslovice korisnikanebježiodistinekolikotužnabiladatenebidrugalažprevarilane bježibježi odod istineistine mama kolikokoliko tužnatužna bilada tete nene bibi drugadruga lažlaž prevarilane bježi odbježi od istineod istine maistine ma kolikoma koliko tužnakoliko tužna bilada te nete ne bine bi drugabi druga laždruga laž prevarilane bježi od istinebježi od istine maod istine ma kolikoistine ma koliko tužnama koliko tužna bilada te ne bite ne bi drugane bi druga lažbi druga laž prevarilane bježi od istine mabježi od istine ma kolikood istine ma koliko tužnaistine ma koliko tužna bilada te ne bi drugate ne bi druga lažne bi druga laž prevarila

Dovoljna je samo jedna laž da bi sve istine postale sumnjive…
dovoljna-samo-jedna-da-bi-sve-istine-postale-sumnjive
Postojala je devojka koja je znala kako da bude srećna čak i onda kada je bila tužna. A to je važno, znate? -Merlin Monro
postojala-devojka-koja-znala-kako-da-bude-srena-ak-i-onda-kada-bila-na-a-to-vano-znate
Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...
ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota