Ne boj mi se, moj dragi posliću, ja te neću ni prstom taknuti.


ne-boj-mi-se-moj-dragi-posliu-ja-te-neu-prstom-taknuti
ruske poslovicenebojmisemojdragiposlićujatenećuprstomtaknutine bojboj mimi semoj dragidragi poslićuja tete nećuneću nini prstomprstom taknutine boj miboj mi semoj dragi poslićuja te nećute neću nineću ni prstomni prstom taknutine boj mi seja te neću nite neću ni prstomneću ni prstom taknutija te neću ni prstomte neću ni prstom taknuti

Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne. -Kabir
kad-ljubav-strijelu-odapela-i-duboko-u-moje-srce-prodrla-sve-su-pore-mog-tijela-klicale-oh-moj-dragane-oh-dragi-moj-ne-bijahu-usne-potrebne
Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…
savest-to-dragi-moj-ono-to-e-da-te-boli-i-onda-kad-se-svi-delovi-tela-budu-oseali-izvrsno
Kaze meni moj dragi prijatelj neki dan:Ajde bok,ja moram poc!Ja sva sretna pomislim, vikend je,i vrijeme mu je da konacno ode nekud van.Kad ono ...
kaze-meni-moj-dragi-prijatelj-neki-danajde-bokja-moram-pocja-sva-sretna-pomislim-vikend-i-vrijeme-mu-da-konacno-ode-nekud-vankad-ono