Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za ceo život.


ne-bojim-se-ja-zuba-zubi-su-meki-od-usana-zubi-ujedaju-za-trenutak-a-usne-za-ceo-ivot
miroslav mika antićnebojimsejazubazubisumekiodusanazubiujedajuzatrenutakusneceoživotne bojimbojim sese jaja zubazubi susu mekšimekši odod usanazubi ujedajuujedaju zaza trenutakusne zaza ceoceo životne bojim sebojim se jase ja zubazubi su mekšisu mekši odmekši od usanazubi ujedaju zaujedaju za trenutaka usne zausne za ceoza ceo životne bojim se jabojim se ja zubazubi su mekši odsu mekši od usanazubi ujedaju za trenutaka usne za ceousne za ceo životne bojim se ja zubazubi su mekši od usanaa usne za ceo život

Ne bojim se ja zuba, zubi su mekši od usana. Zubi ujedaju za trenutak, a usne za cijeli život. -Miroslav Mika Antić
ne-bojim-se-ja-zuba-zubi-su-meki-od-usana-zubi-ujedaju-za-trenutak-a-usne-za-cijeli-ivot
Ne bojim se života ni ljudi, bojim se samo da me se tvoje srce ne zasiti. -Meša Selimović
ne-bojim-se-ivota-ljudi-bojim-se-samo-da-me-se-tvoje-srce-ne-zasiti
Istetoviraću tvoje ime na peti da te ceo život gazim! xD
istetovirau-tvoje-ime-na-peti-da-te-ceo-ivot-gazim-xd
Ne budite od onih koji celu sedmicu čekaju petak, cele godine leto i ceo život sreću.
ne-budite-od-onih-koji-celu-sedmicu-ekaju-petak-cele-godine-leto-i-ceo-ivot-sreu
Svoju snagu prepoznaćeš po tome koliko si u stanju da prebrodiš trenutak jer trenutak je teži, strašniji i duži, od vremena i od večnosti. -Miroslav Mika Antić
svoju-snagu-prepoznae-po-tome-koliko-u-stanju-da-prebrodi-trenutak-jer-trenutak-tei-straniji-i-i-od-vremena-i-od-venosti