Ne bojim se smrti, samo ne želim biti u blizini kad mi se desi.


ne-bojim-se-smrti-samo-ne-elim-biti-u-blizini-kad-mi-se-desi
vudi alennebojimsesmrtisamoneželimbitiblizinikadmidesine bojimbojim sese smrtisamo nene želimželim bitibiti uu bliziniblizini kadkad mimi sese desine bojim sebojim se smrtisamo ne želimne želim bitiželim biti ubiti u bliziniu blizini kadblizini kad mikad mi semi se desine bojim se smrtisamo ne želim bitine želim biti uželim biti u blizinibiti u blizini kadu blizini kad miblizini kad mi sekad mi se desisamo ne želim biti une želim biti u bliziniželim biti u blizini kadbiti u blizini kad miu blizini kad mi seblizini kad mi se desi

Ne bojim se života ni ljudi, bojim se samo da me se tvoje srce ne zasiti. -Meša Selimović
ne-bojim-se-ivota-ljudi-bojim-se-samo-da-me-se-tvoje-srce-ne-zasiti
Ponekad samo želim da me neko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-neko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Ponekad samo želim da me netko zagrli i kaže: Sve će biti u redu ♥
ponekad-samo-elim-da-me-netko-zagrli-i-kae-sve-e-biti-u-redu
Ne bojim se smrti, ali mi se i ne žuri da umrem. Postoji mnogo stvari koje bih želeo učiniti pre toga -Stiven Hoking
ne-bojim-se-smrti-ali-mi-se-i-ne-uri-da-umrem-postoji-mnogo-stvari-koje-bih-eleo-uiniti-pre-toga