Šta ne boli – to nije život, što ne prolazi – to nije sreća.


ne-boli-to-nije-ivot-to-ne-prolazi-to-nije-srea
ivo andricŠtanebolitoniježivottoprolazisrećaŠta nene boliboli –nije životšto nene prolaziprolazi –nije srećaŠta ne boline boli –– to niješto ne prolazine prolazi –– to nijeŠta ne boli –boli – to nije– to nije životšto ne prolazi –prolazi – to nije– to nije srećane boli – to nijeboli – to nije životne prolazi – to nijeprolazi – to nije sreća

Informacija nije znanje. Znanje nije mudrost. Mudrost nije istina. Istina nije lepota. Lepota nije ljubav. Ljubav nije muzika. Muzika je nešto najbolje. -Frenk Zapa
informacija-nije-znanje-znanje-nije-mudrost-mudrost-nije-istina-istina-nije-lepota-lepota-nije-ljubav-ljubav-nije-muzika-muzika-neto-najbolje
Moramo nešto razjasniti: teroriziam nije težnja ka legitimnim ciljeva uz pomoć nelegitimnih sredstava. Šta god da ubice žele da postignu, stvaranje boljeg sveta sigurno nije jedan od njihov ciljeva. -Salman Rušdi
moramo-neto-razjasniti-teroriziam-nije-tenja-ka-legitimnim-ciljeva-uz-pomo-nelegitimnih-sredstava-god-da-ubice-ele-da-postignu-stvaranje-boljeg-sveta