Ne brini za količinu nego za kakvoću svojih prijatelja. Neprijatno je kad se čovek ne dopada dobrim ljudima, ali ne dopadati se zlim ljudima uvek je dobro.


ne-brini-za-koliinu-nego-za-kakvou-svojih-prijatelja-neprijatno-kad-se-ovek-ne-dopada-dobrim-ljudima-ali-ne-dopadati-se-zlim-ljudima-uvek-dobro
lav tolstojnebrinizakoličinunegokakvoćusvojihprijateljaneprijatnokadsečoveknedopadadobrimljudimaalidopadatizlimljudimauvekdobrone brinibrini zaza količinukoličinu negonego zaza kakvoćukakvoću svojihsvojih prijateljaneprijatno jeje kadkad sese čovekčovek nene dopadadopada dobrimdobrim ljudimaali nene dopadatidopadati sese zlimzlim ljudimaljudima uvekuvek jeje dobrone brini zabrini za količinuza količinu negokoličinu nego zanego za kakvoćuza kakvoću svojihkakvoću svojih prijateljaneprijatno je kadje kad sekad se čovekse čovek nečovek ne dopadane dopada dobrimdopada dobrim ljudimaali ne dopadatine dopadati sedopadati se zlimse zlim ljudimazlim ljudima uvekljudima uvek jeuvek je dobro

Ako postupaš dobro sa ljudima i oni ce postupati dobro s tobom.. u devedeset posto slučajeva. -Frenklin Ruzvelt
ako-postupa-dobro-ljudima-i-oni-postupati-dobro-s-tobom-u-devedeset-posto-sluajeva
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Među vašim ljudima čovek se ceni onoliko koliko je čovek, a ne po onome što su od njega napravili odelo i titule. -Arčibald Rajs
meu-vaim-ljudima-ovek-se-ceni-onoliko-koliko-ovek-a-ne-po-onome-to-su-od-njega-napravili-odelo-i-titule