Ne budi lukav sa znanjem pred čovjekom koji žedni za njim.


ne-budi-lukav-znanjem-pred-ovjekom-koji-edni-za-njim
poslovice korisnikanebudilukavznanjempredčovjekomkojižednizanjimne budibudi lukavlukav sasa znanjemznanjem predpred čovjekomčovjekom kojikoji žednižedni zaza njimne budi lukavbudi lukav salukav sa znanjemsa znanjem predznanjem pred čovjekompred čovjekom kojičovjekom koji žednikoji žedni zažedni za njimne budi lukav sabudi lukav sa znanjemlukav sa znanjem predsa znanjem pred čovjekomznanjem pred čovjekom kojipred čovjekom koji žedničovjekom koji žedni zakoji žedni za njimne budi lukav sa znanjembudi lukav sa znanjem predlukav sa znanjem pred čovjekomsa znanjem pred čovjekom kojiznanjem pred čovjekom koji žednipred čovjekom koji žedni začovjekom koji žedni za njim

Hoćeš da ga pridobiješ za sebe? Pa pokaži se pred njim zbunjen. -Fridrih Niče
hoe-da-ga-pridobije-za-sebe-pa-pokai-se-pred-njim-zbunjen
Ima ljudi koji su hrabriji pred smrću, nego pred životom. -Jovan Dučić
ima-ljudi-koji-su-hrabriji-pred-smru-nego-pred-ivotom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Alo budalo, nije mu stalo da mrtva padnes tu pred njim. Alo budalo, trgni se malo i napravi mu lom.
alo-budalo-nije-mu-stalo-da-mrtva-padnes-pred-njim-alo-budalo-trgni-se-malo-i-napravi-mu-lom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom