Ne budi naklonjen sreći, koja se razara vremenom, jer šta vreme gradi, vreme i razara.


ne-budi-naklonjen-srei-koja-se-razara-vremenom-jer-vreme-gradi-vreme-i-razara
grigorije bogoslovnebudinaklonjensrećikojaserazaravremenomjertavremegradirazarane budibudi naklonjennaklonjen srećikoja sese razararazara vremenomjer štašta vremevreme gradivreme ii razarane budi naklonjenbudi naklonjen srećikoja se razarase razara vremenomjer šta vremešta vreme gradivreme i razarane budi naklonjen srećikoja se razara vremenomjer šta vreme gradi

Nema vremena za svakodnevnu dosadu. Postoji vreme za rad. I vreme za ljubav. To ne ostavlja prostor za neko drugo vreme.S ljubavlju vreme leti, s vremenom ljubav nestaje.Kad ti izmisli više puta izgovor kad treba da se vidite, onda nemaš tu šta više da tražiš, jer vreme se lako stvori ako se nešto baš želi.Najbolje vreme za sadnju drveća je bilo pre 20 godina. Drugo najbolje vreme je sada.Sve rane leci vreme,a vreme zna i da slaze,kad meni od tebe ne postoji nista draze!Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti. Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme.