Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe.


ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
konfučijenebudinesrećantoovomesvetunitkoneznazatebezatomislidatolikovažanbitetrebalipoznavatikadabudezaistatakovažantomeonićeznatine budibudi nesrećannesrećan štošto uu ovomeovome svetusvetu nitkonitko nene znazna zaza tebezašto mislišmisliš dada sisi tolikotoliko važanvažan dada bibi tete trebalitrebali poznavatikada budešbudeš zaistazaista takotako važanda ii nene mislišmisliš oo tomeoni ćeće znatiznati zaza tebene budi nesrećanbudi nesrećan štonesrećan što ušto u ovomeu ovome svetuovome svetu nitkosvetu nitko nenitko ne znane zna zazna za tebezašto misliš damisliš da sida si tolikosi toliko važantoliko važan davažan da bida bi tebi te trebalite trebali poznavatikada budeš zaistabudeš zaista takozaista tako važana da ida i nei ne mislišne misliš omisliš o tomeoni će znatiće znati zaznati za tebe

Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
Za dostignuće istine osobito je važan podvig. Ko ne izvrši podvig, taj neće ni dostići istinu. Kako se ko trudi, tako i dostiže istinu. Zato je podvig osobito važan za dostignuće istine. -Gotama Buda
za-dostignue-istine-osobito-vaan-podvig-ko-ne-izvri-podvig-taj-nee-dostii-istinu-kako-se-ko-trudi-tako-i-dostie-istinu-zato-podvig-osobito-vaan-za
Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore. -Paulo Koeljo
ne-bori-se-protiv-svojih-misli-jae-su-od-tebe-ako-eli-da-ih-se-oslobodi-prihvati-ih-misli-o-emu-one-ele-da-misli-dok-se-ne-umore
Da budeš svoj u svetu koji konstantno pokušava da od tebe napravi nešto drugo je veliko postgnuće. -Ralf Voldo Emerson
da-bude-svoj-u-svetu-koji-konstantno-pokuava-da-od-tebe-napravi-neto-drugo-veliko-postgnue
Jedna žena razume kada joj je neki muškarac važan. Da li su i oni sposobni za tu vrstu razumevanja? -Paulo Koeljo
jedna-ena-razume-kada-joj-neki-mukarac-vaan-da-li-su-i-oni-sposobni-za-vrstu-razumevanja