Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.


ne-dopusti-da-se-neko-tebi-priblii-ako-nee-otii-od-tebe-bolji-i-zadovoljniji
majka terezanedopustidasenekotebipribližiakonećeotićiodtebeboljizadovoljnijine dopustidopusti dada sese nekoneko tebitebi približipribliži akoako nećeneće otićiotići odod tebetebe boljibolji ii zadovoljnijine dopusti dadopusti da seda se nekose neko tebineko tebi približitebi približi akopribliži ako nećeako neće otićineće otići odotići od tebeod tebe boljitebe bolji ibolji i zadovoljnijine dopusti da sedopusti da se nekoda se neko tebise neko tebi približineko tebi približi akotebi približi ako nećepribliži ako neće otićiako neće otići odneće otići od tebeotići od tebe boljiod tebe bolji itebe bolji i zadovoljnijine dopusti da se nekodopusti da se neko tebida se neko tebi približise neko tebi približi akoneko tebi približi ako nećetebi približi ako neće otićipribliži ako neće otići odako neće otići od tebeneće otići od tebe boljiotići od tebe bolji iod tebe bolji i zadovoljniji

Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.
nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to
Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
Ponekad neko mora izaći iz vašeg života – da bi neko bolji ušao!! :)
ponekad-neko-mora-izai-iz-vaeg-ivota-da-bi-neko-bolji-uao
Bila je neko kome sam verovao, neko jak i miran. Neko bolji od mene. Znala je moje najgore strane, a i dalje me je volela. Ali bila je. Sad je nekom drugom. -Đorđe Balašević
bila-neko-kome-sam-verovao-neko-jak-i-miran-neko-bolji-od-mene-znala-moje-najgore-strane-a-i-dalje-me-volela-ali-bila-sad-nekom-drugom
Ona te neće čekati večno. Sačuvaj to što možeš imati sa njom jer ako ti ne budeš znao, znaće neko drugi, sigurno.
ona-te-nee-ekati-veno-sauvaj-to-to-moe-imati-njom-jer-ako-ti-ne-bude-znao-znae-neko-drugi-sigurno