Šta ne želiš da dozna neprijatelj, ne govori prijatelju.


ne-eli-da-dozna-neprijatelj-ne-govori-prijatelju
arapske posloviceŠtaneželidadoznaneprijateljgovoriprijateljuŠta nene želišželiš dada doznadozna neprijateljne govorigovori prijateljuŠta ne želišne želiš daželiš da doznada dozna neprijateljne govori prijateljuŠta ne želiš dane želiš da doznaželiš da dozna neprijateljŠta ne želiš da doznane želiš da dozna neprijatelj

Najbolji neprijatelj protiv neprijatelja je drugi neprijatelj. -Fridrih Niče
najbolji-neprijatelj-protiv-neprijatelja-drugi-neprijatelj
Prilika da osiguramo sebe od poraza leži na našim rukama, ali priliku da se pobedi neprijatelj ti može dati jedino neprijatelj. -Sun Cu
prilika-da-osiguramo-sebe-od-poraza-i-na-naim-rukama-ali-priliku-da-se-pobedi-neprijatelj-ti-moe-dati-jedino-neprijatelj
Dobar sin ne govori o polju svojega oca; dobra kći ne govori o svom sanduku s mirazom. -Kineske poslovice
dobar-sin-ne-govori-o-polju-svojega-oca-dobra-ki-ne-govori-o-svom-sanduku-s-mirazom