Ne želim da i dalje sebi govorim da će to jednog dana proći. Neće. Moram da naučim da živim sa svojim demonima.


ne-elim-da-i-dalje-sebi-govorim-da-e-to-jednog-dana-proi-nee-moram-da-nauim-da-ivim-svojim-demonima
paulo koeljoneželimdadaljesebigovorimćetojednogdanaproćinećemoramnaučimživimsvojimdemonimane želimželim dada ii daljedalje sebisebi govorimgovorim dada ćejednog danadana proćimoram dada naučimnaučim dada živimživim sasa svojimsvojim demonimane želim daželim da ida i daljei dalje sebidalje sebi govorimsebi govorim dagovorim da ćeće to jednogjednog dana proćimoram da naučimda naučim danaučim da živimda živim saživim sa svojimsa svojim demonimane želim da iželim da i daljeda i dalje sebii dalje sebi govorimdalje sebi govorim dasebi govorim da ćeda će to jednogće to jednog danamoram da naučim dada naučim da živimnaučim da živim sada živim sa svojimživim sa svojim demonimane želim da i dalježelim da i dalje sebida i dalje sebi govorimi dalje sebi govorim dadalje sebi govorim da ćegovorim da će to jednogda će to jednog danaće to jednog dana proćimoram da naučim da živimda naučim da živim sanaučim da živim sa svojimda živim sa svojim demonima

Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Postigao sam stvari koje su mi bitne, a uništiću ih jer samom sebi govorim da su izgubile smisao. Znam da je to laž, da su i dalje bitne i da ću, ako uništim njih, uništiti i samog sebe. -Paulo Koeljo
postigao-sam-stvari-koje-su-mi-bitne-a-unitiu-ih-jer-samom-sebi-govorim-da-su-izgubile-smisao-znam-da-to-da-su-i-dalje-bitne-i-da-u-ako-unitim-njih
Sve će proći. Ali, kakva je to utjeha? Proći će i radost, proći će i ljubav, proći će i život. Zar je nada u tome da sve prođe? -Meša Selimović
sve-e-proi-ali-kakva-to-utjeha-proi-e-i-radost-proi-e-i-ljubav-proi-e-i-ivot-zar-nada-u-tome-da-sve-proe
Moram da priznam da i dalje čitam bajke i volim ih više od svega drugog. -Odri Hepbner
moram-da-priznam-da-i-dalje-itam-bajke-i-volim-ih-vie-od-svega-drugog
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega