Ne želim da ostvarim besmrtnost kroz svoja dela. Želim da ostvarim besmrtnost tako što neću umreti.


ne-elim-da-ostvarim-besmrtnost-kroz-svoja-dela-elim-da-ostvarim-besmrtnost-tako-to-neu-umreti
vudi alenneželimdaostvarimbesmrtnostkrozsvojadelaŽelimtakotonećuumretine želimželim dada ostvarimostvarim besmrtnostbesmrtnost krozkroz svojasvoja delaŽelim dada ostvarimostvarim besmrtnostbesmrtnost takotako štošto nećuneću umretine želim daželim da ostvarimda ostvarim besmrtnostostvarim besmrtnost krozbesmrtnost kroz svojakroz svoja delaŽelim da ostvarimda ostvarim besmrtnostostvarim besmrtnost takobesmrtnost tako štotako što nećušto neću umretine želim da ostvarimželim da ostvarim besmrtnostda ostvarim besmrtnost krozostvarim besmrtnost kroz svojabesmrtnost kroz svoja delaŽelim da ostvarim besmrtnostda ostvarim besmrtnost takoostvarim besmrtnost tako štobesmrtnost tako što nećutako što neću umretine želim da ostvarim besmrtnostželim da ostvarim besmrtnost krozda ostvarim besmrtnost kroz svojaostvarim besmrtnost kroz svoja delaŽelim da ostvarim besmrtnost takoda ostvarim besmrtnost tako štoostvarim besmrtnost tako što nećubesmrtnost tako što neću umreti

Da, istina je da ja uvek preduzmem više nego što mogu da ostvarim. -Nikola Tesla
da-istina-da-ja-uvek-preduzmem-vie-nego-to-mogu-da-ostvarim
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue
Kad bi nam neko ponudio besmrtnost na zemlji, ko bi htio primiti taj žalosni poklon. -Žan-Žak Ruso
kad-bi-nam-neko-ponudio-besmrtnost-na-zemlji-ko-bi-htio-primiti-taj-alosni-poklon
Plašim se da ostvarim svoj san pa da posle više nemam razloga da živim. -Paulo Koeljo
plaim-se-da-ostvarim-svoj-san-pa-da-posle-vie-nemam-razloga-da-ivim
Besmrtan sam. Moja besmrtnost je nužna jednom činjenicom da Bog neće hteti da zauvek ugasi plamen ljubavi koji se zapalio za njega u mom srcu. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
besmrtan-sam-moja-besmrtnost-nuna-jednom-injenicom-da-bog-nee-hteti-da-zauvek-ugasi-plamen-ljubavi-koji-se-zapalio-za-njega-u-mom-srcu
Ne smem se bojati neuspeha. Do sada me je moj strah od neuspeha sprečavao da pokušam da ostvarim Veliko Delo. -Paulo Koeljo
ne-smem-se-bojati-neuspeha-do-sada-me-moj-strah-od-neuspeha-spreavao-da-pokuam-da-ostvarim-veliko-delo