Ne govori o svom uspehu pred osobom koja nije uspela.


ne-govori-o-svom-uspehu-pred-osobom-koja-nije-uspela
kineske poslovicenegovorisvomuspehupredosobomkojanijeuspelane govorigovori oo svomsvom uspehuuspehu predpred osobomosobom kojakoja nijenije uspelane govori ogovori o svomo svom uspehusvom uspehu preduspehu pred osobompred osobom kojaosobom koja nijekoja nije uspelane govori o svomgovori o svom uspehuo svom uspehu predsvom uspehu pred osobomuspehu pred osobom kojapred osobom koja nijeosobom koja nije uspelane govori o svom uspehugovori o svom uspehu predo svom uspehu pred osobomsvom uspehu pred osobom kojauspehu pred osobom koja nijepred osobom koja nije uspela

Dobar sin ne govori o polju svojega oca; dobra kći ne govori o svom sanduku s mirazom. -Kineske poslovice
dobar-sin-ne-govori-o-polju-svojega-oca-dobra-ki-ne-govori-o-svom-sanduku-s-mirazom
Nije lako biti prijatelj sa osobom koja ti se svijda :/
nije-lako-biti-prijatelj-osobom-koja-ti-se-svijda
Očuvaj me od mudrosti koja ne plače, filozofije koja se ne smije i veličine koja se ne klanja pred djecom. -Kahlil Gibran
ouvaj-me-od-mudrosti-koja-ne-plae-filozofije-koja-se-ne-smije-i-veliine-koja-se-ne-klanja-pred-djecom
Ne mislim o sebi kao o siromašnoj devojci iz geta koja je uspela. Vidim sebe kao nekoga ko je od malih nogu uzeo svoj život u ruke i uspeo. -Opra Vinfri
ne-mislim-o-sebi-kao-o-siromanoj-devojci-iz-geta-koja-uspela-vidim-sebe-kao-nekoga-ko-od-malih-nogu-uzeo-svoj-ivot-u-ruke-i-uspeo
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom: muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom
Muškarci su hrabri pred smrću, a žene pred životom. Muškarci pred drugim muškarcem, a žene pred celom sudbinom. -Jovan Dučić
mukarci-su-hrabri-pred-smru-a-ene-pred-ivotom-mukarci-pred-drugim-mukarcem-a-ene-pred-celom-sudbinom