Ne govori, osim ako je ono što hoćeš da kažeš, vredno ćutanja.


ne-govori-osim-ako-ono-to-hoe-da-kae-vredno-utanja
negovoriosimakoonotohoćedakaževrednoćutanjane govoriosim akoako jeje onoono štošto hoćešhoćeš dada kažešvredno ćutanjaosim ako jeako je onoje ono štoono što hoćeššto hoćeš dahoćeš da kažešosim ako je onoako je ono štoje ono što hoćešono što hoćeš dašto hoćeš da kažešosim ako je ono štoako je ono što hoćešje ono što hoćeš daono što hoćeš da kažeš

Ćuti ili govori nešto što je vrednije od ćutanja.
uti-ili-govori-neto-to-vrednije-od-utanja
Ljudi retko uspevaju osim ako zaista vole ono što rade. -Dejl Karnegi
ljudi-retko-uspevaju-osim-ako-zaista-vole-ono-to-rade
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Čoveka je lako naterati da govori ono što ne misli, ali niko ga ne može naterati da misli ono što govori. -Branislav Crnčević
oveka-lako-naterati-da-govori-ono-to-ne-misli-ali-niko-ga-ne-moe-naterati-da-misli-ono-to-govori