Ne hvali se, jer drugima gadiš se.


ne-hvali-se-jer-drugima-gadi-se
poslovice korisnikanehvalisejerdrugimagadisene hvalihvali sejer drugimadrugima gadišgadiš sene hvali sejer drugima gadišdrugima gadiš sejer drugima gadiš se

Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.Prijatelja kori kad ste sami, hvali ga javno.svaki ciga svoga konja hvali,i ja sam tebe,dok nisi prestala trcat za mnomLjudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.Čovek koji se hvali bez ikakvog stida, uveriće se da je veoma teško živeti prema svojim hvalisanjem.