Ne niči gdje te ne siju .


ne-i-gdje-te-ne-siju
hrvatske posloviceneničigdjetenesijune ničiniči gdjegdje tete nene sijusijune niči gdjeniči gdje tegdje te nete ne sijune sijune niči gdje teniči gdje te negdje te ne sijute ne sijune niči gdje te neniči gdje te ne sijugdje te ne siju

Ko bi mogao odrediti granice gdje slast prelazi u bol, a gdje je bol još slast. -Onore de Balzak
ko-bi-mogao-odrediti-granice-gdje-slast-prelazi-u-bol-a-gdje-bol-jo-slast
Tvrdičenje počinje onde gdje prestaje sirotinja. -Onore de Balzak
tvrdienje-poinje-onde-gdje-prestaje-sirotinja
Ima nečeg trulog tamo gdje su velike vrline. -Bertolt Breht
ima-neeg-trulog-tamo-gdje-su-velike-vrline