Ne idi utabanim putem. Umesto toga, kreni tamo gde puta nema i ostavi trag.


ne-idi-utabanim-putem-umesto-toga-kreni-tamo-gde-puta-nema-i-ostavi-trag
neidiutabanimputemumestotogakrenitamogdeputanemaostavitragne idiidi utabanimutabanim putemumesto togakreni tamotamo gdegde putaputa nemanema ii ostaviostavi tragne idi utabanimidi utabanim putemkreni tamo gdetamo gde putagde puta nemaputa nema inema i ostavii ostavi tragne idi utabanim putemkreni tamo gde putatamo gde puta nemagde puta nema iputa nema i ostavinema i ostavi tragkreni tamo gde puta nematamo gde puta nema igde puta nema i ostaviputa nema i ostavi trag

Umiru jeleni i sad u meni tamo gde si bila slomilo se jutro ko ti je rekao da snovi tamne nikad necu znati jer bicu samo trag coveka i bicu vodja skitnica.. :((
umiru-jeleni-i-sad-u-meni-tamo-gde-bila-slomilo-se-jutro-ko-ti-rekao-da-snovi-tamne-nikad-necu-znati-jer-bicu-samo-trag-coveka-i-bicu-vodja-skitnica
Zlo se javlja tamo gde nema više ljubavi. -Hajnrih Hajne
zlo-se-javlja-tamo-gde-nema-vie-ljubavi
Ponekad se čoveku učini da je put bezbožnički prav, jer vidi bazbožnika gde se bogati i uspeva. O, kad bi mu se dalo da vidi kraj toga puta! -Nikolaj Velimirović
ponekad-se-oveku-uini-da-put-bezboki-prav-jer-vidi-bazbonika-gde-se-bogati-i-uspeva-o-kad-bi-mu-se-dalo-da-vidi-kraj-toga-puta
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini