Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom.


ne-ini-istina-oveka-velikim-nego-obrnuto-ovek-ini-istinu-velikom
konfučijenečiniistinačovekavelikimnegoobrnutočovekistinuvelikomne činičini istinaistina čovekačoveka velikimnego obrnutočovek činičini istinuistinu velikomne čini istinačini istina čovekaistina čoveka velikimčovek čini istinučini istinu velikomne čini istina čovekačini istina čoveka velikimčovek čini istinu velikomne čini istina čoveka velikim

Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom
Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade
Ako neko čini samo ono što se od njega traži, on je rob. Ako čini više no što se od njega traži, on je slobodan čovek. -Kineske poslovice
ako-neko-ini-samo-ono-to-se-od-njega-trai-on-rob-ako-ini-vie-no-to-se-od-njega-trai-on-slobodan-ovek