Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom.


ne-ini-istina-ovjeka-velikim-nego-obratno-ovjek-ini-istinu-velikom
konfučijenečiniistinačovjekavelikimnegoobratnočovjekistinuvelikomne činičini istinaistina čovjekačovjeka velikimnego obratnočovjek činičini istinuistinu velikomne čini istinačini istina čovjekaistina čovjeka velikimčovjek čini istinučini istinu velikomne čini istina čovjekačini istina čovjeka velikimčovjek čini istinu velikomne čini istina čovjeka velikim

Ne čini istina čoveka velikim, nego obrnuto, čovek čini istinu velikom. -Konfučije
ne-ini-istina-oveka-velikim-nego-obrnuto-ovek-ini-istinu-velikom
Prava istina se uvijek čini nevjerovatna. Da bi istina ispala vjerovatnija, treba joj svakako dodati malo laži. Ljudi tako uvijek i rade. -Fjodor Dostojevski
prava-istina-se-uvijek-ini-nevjerovatna-da-bi-istina-ispala-vjerovatnija-treba-joj-svakako-dodati-malo-i-ljudi-tako-uvijek-i-rade