Ne živite tako da ugađate drugima, budite sebi na prvom mestu.


ne-ivite-tako-da-ugaate-drugima-budite-sebi-na-prvom-mestu
opra vinfrineživitetakodaugađatedrugimabuditesebinaprvommestune živiteživite takotako dada ugađateugađate drugimabudite sebisebi nana prvomprvom mestune živite takoživite tako datako da ugađateda ugađate drugimabudite sebi nasebi na prvomna prvom mestune živite tako daživite tako da ugađatetako da ugađate drugimabudite sebi na prvomsebi na prvom mestune živite tako da ugađateživite tako da ugađate drugimabudite sebi na prvom mestu

Ne živite tako da ugađate drugima, budite sebi na prvom mjestu. -Oprah Winfrey
ne-ivite-tako-da-ugaate-drugima-budite-sebi-na-prvom-mjestu
Ti na prvom mestu,pa sest mesta praznih
ti-na-prvom-mestupa-sest-mesta-praznih
...reč ni kad je u najdubljoj šumi izgovorena ne ostaje na mestu, a pogotovo kad se napiše ili čak i drugima kaže.. -Ivo Andrić
re-kad-u-najdubljoj-umi-izgovorena-ne-ostaje-na-mestu-a-pogotovo-kad-se-napie-ili-ak-i-drugima-kae
Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu. -Đorđe Balašević
neko-mi-rekao-da-greim-to-ekam-da-stvari-same-naiu-ali-to-i-nije-tako-lo-sistem-samo-ih-treba-ekati-na-pravom-mestu
Kada te nema jer tako hoću, zaledim osmeh, u sebi kažem ime, udahnem duboko i pomislim: tako mi nedostaješ. -Miroslav Mika Antić
kada-te-nema-jer-tako-hou-zaledim-osmeh-u-sebi-kaem-ime-udahnem-duboko-i-pomislim-tako-mi-nedostaje