Ne j**e lep nego onaj što sve lajkuje


ne-je-lep-nego-onaj-to-sve-lajkuje
nelepnegoonajtosvelajkujene j**ej**e leplep negonego onajonaj štošto svesve lajkujene j**e lepj**e lep negolep nego onajnego onaj štoonaj što svešto sve lajkujene j**e lep negoj**e lep nego onajlep nego onaj štonego onaj što sveonaj što sve lajkujene j**e lep nego onajj**e lep nego onaj štolep nego onaj što svenego onaj što sve lajkuje

Ne jebe lep nego onaj ko sjase s fejsa xD
ne-jebe-lep-nego-onaj-ko-sjase-s-fejsa-xd
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Nije nevernik onaj koji ne veruje u ono što veruju svi oko njega, nego je nego je pravi nevernik onaj ko misli i govori da veruje u ono u što ne veruje. -Lav Tolstoj
nije-nevernik-onaj-koji-ne-veruje-u-ono-to-veruju-svi-oko-njega-nego-nego-pravi-nevernik-onaj-ko-misli-i-govori-da-veruje-u-ono-u-to-ne-veruje
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba