Ne klanjajte se više novcu do zemlje. Novac ne donosi ni sreću ni ugled.


ne-klanjajte-se-vie-novcu-do-zemlje-novac-ne-donosi-sreu-ugled
arčibald rajsneklanjajtesevienovcudozemljenovacnedonosisrećuugledne klanjajteklanjajte sese viševiše novcunovcu dodo zemljenovac nene donosidonosi nini srećusreću nini ugledne klanjajte seklanjajte se višese više novcuviše novcu donovcu do zemljenovac ne donosine donosi nidonosi ni srećuni sreću nisreću ni ugledne klanjajte se višeklanjajte se više novcuse više novcu doviše novcu do zemljenovac ne donosi nine donosi ni srećudonosi ni sreću nini sreću ni ugledne klanjajte se više novcuklanjajte se više novcu dose više novcu do zemljenovac ne donosi ni srećune donosi ni sreću nidonosi ni sreću ni ugled

Mala nada donosi veliku sreću. Dok velika nada donosi još veće razočaranje. -Žarko Laušević
mala-nada-donosi-veliku-sreu-dok-velika-nada-donosi-jo-vee-razoaranje
Bogat vjećno traži sreću u novcu, ali bez uspjeha, dok je drugom miris ruže dovoljan da ga usreći za cio dan. -Poslovice korisnika
bogat-vjeno-trai-sreu-u-novcu-ali-bez-uspjeha-dok-drugom-miris-rue-dovoljan-da-ga-usrei-za-cio-dan
Brini se više za svoju savest, nego za svoj ugled. Jer savest je ono što ti zaista jesi,a ugled je ono što drugi misle o tebi. A ono što drugi misle o tebi… to je njihov problem. -Meša Selimović
brini-se-vie-za-svoju-savest-nego-za-svoj-ugled-jer-savest-ono-to-ti-zaista-jesia-ugled-ono-to-drugi-misle-o-tebi-a-ono-to-drugi-misle-o-tebi-to
Novac ne može kupiti sreću ali je puno udobnije plakati u Mercedesu nego na biciklu. :)
novac-ne-moe-kupiti-sreu-ali-puno-udobnije-plakati-u-mercedesu-nego-na-biciklu
Ja veoma verujem u sreću i shvatio sam da što više radim više je imam. -Tomas Džeferson
ja-veoma-verujem-u-sreu-i-shvatio-sam-da-to-vie-radim-vie-imam
Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi. -Bendžamin Frenklin
novac-nije-nikada-nikoga-uinio-srenim-niti-e-nema-u-prirodi-novca-to-uzrokuje-srei-to-ga-ovek-vie-ima-sve-vie-ga-eli