Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa.


ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa
miroslav mika antićnekradimisebeodmenebudaloglupane kradikradi mimi sebesebe odod menebudalo glupane kradi mikradi mi sebemi sebe odsebe od menene kradi mi sebekradi mi sebe odmi sebe od menene kradi mi sebe odkradi mi sebe od mene

Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.
ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
Alo budalo, nije mu stalo da mrtva padnes tu pred njim. Alo budalo, trgni se malo i napravi mu lom.
alo-budalo-nije-mu-stalo-da-mrtva-padnes-pred-njim-alo-budalo-trgni-se-malo-i-napravi-mu-lom
Ne verujem u elitizam. Ne mislim da je publika neka glupa osoba na nižem položaju od mene. Ja sam publika. -Kventin Tarantino
ne-verujem-u-elitizam-ne-mislim-da-publika-neka-glupa-osoba-na-em-poloaju-od-mene-ja-sam-publika
Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D
najveca-ljubavkad-sebe-voli-mene-i-kad-mene-voli-sebe-d
kad ces swatit?!! A Wolim te budalo!! :)
kad-swatit-a-wolim-te-budalo