Ne kradi mi sebe od mene, budalo glupa. Postaćeš međuvreme i ostaćeš zauvek sa mnom bez mene.


ne-kradi-mi-sebe-od-mene-budalo-glupa-postae-meuvreme-i-ostae-zauvek-mnom-bez-mene
nekradimisebeodmenebudaloglupapostaćemeđuvremeostaćezauvekmnombezmenene kradikradi mimi sebesebe odod menebudalo glupapostaćeš međuvrememeđuvreme ii ostaćešostaćeš zauvekzauvek sasa mnommnom bezbez menene kradi mikradi mi sebemi sebe odsebe od menepostaćeš međuvreme imeđuvreme i ostaćeši ostaćeš zauvekostaćeš zauvek sazauvek sa mnomsa mnom bezmnom bez menene kradi mi sebekradi mi sebe odmi sebe od menepostaćeš međuvreme i ostaćešmeđuvreme i ostaćeš zauveki ostaćeš zauvek saostaćeš zauvek sa mnomzauvek sa mnom bezsa mnom bez menene kradi mi sebe odkradi mi sebe od menepostaćeš međuvreme i ostaćeš zauvekmeđuvreme i ostaćeš zauvek sai ostaćeš zauvek sa mnomostaćeš zauvek sa mnom bezzauvek sa mnom bez mene

Jebem ti zaljubljenost. I nedostajanje. I sve filmske trake u glavi. I sve lepe pesme od kojih mi se plače. I ovu sjebanu mene, ranjivu mene, emotivnu mene, ...
jebem-ti-zaljubljenost-i-nedostajanje-i-sve-filmske-trake-u-glavi-i-sve-lepe-pesme-od-kojih-mi-se-plae-i-ovu-sjebanu-mene-ranjivu-mene-emotivnu-mene
Volim ovog čoveka koji je preda mnom, jer ga ne posedujem kao ni on mene. -Paulo Koeljo
volim-ovog-oveka-koji-preda-mnom-jer-ga-ne-posedujem-kao-on-mene
Ali ipak uz mene se može, mada je neobično. Sa mnom je opasno ići, ja se nikad ne umaram. -Miroslav Mika Antić
ali-ipak-uz-mene-se-moe-mada-neobino-sa-mnom-opasno-ii-ja-se-nikad-ne-umaram
Najveca ljubav,kad sebe voli mene i kad mene voli sebe ;-) :-D
najveca-ljubavkad-sebe-voli-mene-i-kad-mene-voli-sebe-d