Ne kupuj mačka u vreći.


ne-kupuj-ka-u-vrei
bosanske poslovicenekupujmačkavrećine kupujkupuj mačkamačka uu vrećine kupuj mačkakupuj mačka umačka u vrećine kupuj mačka ukupuj mačka u vrećine kupuj mačka u vreći

Pas i mačka mogu se poljubiti, oni time neće postati prijatelji. -Engleske poslovice
pas-i-ka-mogu-se-poljubiti-oni-time-nee-postati-prijatelji