Ne ljutim se što moj sin gubi, već što nastavlja igrati.


ne-ljutim-se-to-moj-sin-gubi-ve-to-nastavlja-igrati
engleske posloviceneljutimsetomojsingubivećnastavljaigratine ljutimljutim sese štošto mojmoj sinsin gubiveć štošto nastavljanastavlja igratine ljutim seljutim se štose što mojšto moj sinmoj sin gubiveć što nastavljašto nastavlja igratine ljutim se štoljutim se što mojse što moj sinšto moj sin gubiveć što nastavlja igratine ljutim se što mojljutim se što moj sinse što moj sin gubi

Ako si polovinu izgubio i onda prestao igrati, već si dosta dobio!Niko ne gubi bez bola ono što posjeduje sa ljubavlju.Pošten čovek ne gubi ništa time što na njega ulični psi laju.Nije mi žao što me ljudi ne poznaju, već što ja njih ne poznajem.Nije mi žao što su krali moje ideje, već što nisu imali svoje.Nije teškoća u onome što se dešava, već što ne može ni da se pomiri ni da šta izmjeni.