Ne lutajmo mislima i ne gledajmo šta drugi rade, nego gledajmo šta mi radimo, šta od nas proizilazi, da li tešimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo.


ne-lutajmo-mislima-i-ne-gledajmo-drugi-rade-nego-gledajmo-mi-radimo-od-nas-proizilazi-da-li-teimo-ili-osuujemo-da-li-pratamo-ili-volimo
otac tadejnelutajmomislimanegledajmotadrugiradenegomiradimoodnasproizilazidaliteimoiliosuđujemopratamovolimone lutajmolutajmo mislimamislima ii nene gledajmogledajmo štašta drugidrugi radenego gledajmogledajmo štašta mimi radimošta odod nasnas proizilazida lili tešimotešimo iliili osuđujemoda lili praštamopraštamo iliili volimone lutajmo mislimalutajmo mislima imislima i nei ne gledajmone gledajmo štagledajmo šta drugišta drugi radenego gledajmo štagledajmo šta mišta mi radimošta od nasod nas proizilazida li tešimoli tešimo ilitešimo ili osuđujemoda li praštamoli praštamo ilipraštamo ili volimo

Ono u šta verujete ima veću moć nego ono o čemu sanjate, šta priželjkujete ili čemu se nadate. -Opra Vinfri
ono-u-verujete-ima-veu-mo-nego-ono-o-emu-sanjate-prieljkujete-ili-emu-se-nadate
Neshvaćeni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju šta hoće, ili nisu vredni da budu shvaćeni. -Ivan Turgenjev
neshvaeni-ostaju-samo-oni-ljudi-koji-ili-sami-ne-znaju-hoe-ili-nisu-vredni-da-budu-shvaeni
Moć u čovjekovom biću je ekspanzivna i ne da se ograničiti ni kroz šta drugo nego kroz moć iste ili u najmanju ruku slične veličine. -Aldous Leonard Huxley
mo-u-ovjekovom-biu-ekspanzivna-i-ne-da-se-ograniiti-kroz-drugo-nego-kroz-mo-iste-ili-u-najmanju-ruku-sline-veliine