Ne misli na to kao na umiranje. Misli na to kao na odlazak na vreme, da bi izbegao gužvu.


ne-misli-na-to-kao-na-umiranje-misli-na-to-kao-na-odlazak-na-vreme-da-bi-izbegao-gu
teri pračetnemislinatokaoumiranjemisliodlazakvremedabiizbegaogužvune mislimisli nakao nana umiranjemisli nakao nana odlazakodlazak nana vremeda bibi izbegaoizbegao gužvune misli nana to kaokao na umiranjena to kaokao na odlazakna odlazak naodlazak na vremeda bi izbegaobi izbegao gužvumisli na to kaona to kao namisli na to kaona to kao nakao na odlazak nana odlazak na vremeda bi izbegao gužvune misli na to kaomisli na to kao nana to kao na umiranjemisli na to kao nana to kao na odlazakkao na odlazak na vreme

Nije lako biti zena! Moras razmisljati kao muskarac, ponasati se kao dama, izgledati kao devojka, i raditi kao konj!
nije-lako-biti-zena-moras-razmisljati-kao-muskarac-ponasati-se-kao-dama-izgledati-kao-devojka-i-raditi-kao-konj
VOLIM ŠTO SAM TETKA!! Zato, jer tetka grli kao mama, čuva tajne kao sestra, savetuje kao prijateljica i sve dopusta kao baka… ♥
volim-to-sam-tetka-zato-jer-tetka-grli-kao-mama-uva-tajne-kao-sestra-savetuje-kao-prijateljica-i-sve-dopusta-kao-baka
Ne bori se protiv svojih misli, jače su od tebe. Ako želiš da ih se oslobodiš, prihvati ih. Misli o čemu one žele da misliš, dok se ne umore. -Paulo Koeljo
ne-bori-se-protiv-svojih-misli-jae-su-od-tebe-ako-eli-da-ih-se-oslobodi-prihvati-ih-misli-o-emu-one-ele-da-misli-dok-se-ne-umore