Ne možeš biti dovoljno dobar svima, ali ćeš uvek biti savršen onome ko te zaslužuje!


ne-moe-biti-dovoljno-dobar-svima-ali-e-uvek-biti-savr-onome-ko-te-zasluuje
nemožebitidovoljnodobarsvimaalićeuveksavrenonomekotezaslužujene možešmožeš bitibiti dovoljnodovoljno dobardobar svimaali ćešćeš uvekuvek bitibiti savršensavršen onomeonome koko tete zaslužujene možeš bitimožeš biti dovoljnobiti dovoljno dobardovoljno dobar svimaali ćeš uvekćeš uvek bitiuvek biti savršenbiti savršen onomesavršen onome koonome ko teko te zaslužujene možeš biti dovoljnomožeš biti dovoljno dobarbiti dovoljno dobar svimaali ćeš uvek bitićeš uvek biti savršenuvek biti savršen onomebiti savršen onome kosavršen onome ko teonome ko te zaslužujene možeš biti dovoljno dobarmožeš biti dovoljno dobar svimaali ćeš uvek biti savršenćeš uvek biti savršen onomeuvek biti savršen onome kobiti savršen onome ko tesavršen onome ko te zaslužuje

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Govor bi trebao biti poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo. -Vinston Čerčil
govor-bi-trebao-biti-poput-enske-suknje-dovoljno-dugaak-da-bi-pokrio-temu-a-dovoljno-kratak-da-bi-bilo-zanimljivo
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj