Ne možeš dva puta ući u istu reku.


ne-moe-dva-puta-ui-u-istu-reku
heraklitnemožedvaputaućiisturekune možešmožeš dvadva putaputa ućiući uu istuistu rekune možeš dvamožeš dva putadva puta ućiputa ući uući u istuu istu rekune možeš dva putamožeš dva puta ućidva puta ući uputa ući u istuući u istu rekune možeš dva puta ućimožeš dva puta ući udva puta ući u istuputa ući u istu reku

Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Pobednici nikada ne prave dva puta istu grešku. Zato ratnik svetlosti stavlja na kocku svoje srce samo zbog nečeg vrednog. -Paulo Koeljo
pobednici-nikada-ne-prave-dva-puta-istu-greku-zato-ratnik-svetlosti-stavlja-na-kocku-svoje-srce-samo-zbog-neeg-vrednog
Nikad ne stajemo u istu reku. U proticanju vremena, izgubljena prilika, izgubljena je zauvek. -Heraklit
nikad-ne-stajemo-u-istu-reku-u-proticanju-vremena-izgubljena-prilika-izgubljena-zauvek
Čovek ima dva uha i jedan jezik, da bi mogao dva puta više saslušati nego pričati. -Epiktet
ovek-ima-dva-uha-i-jedan-jezik-da-bi-mogao-dva-puta-vie-sasluati-nego-priati