Ne može čovjeka svako uvrijediti.


ne-moe-ovjeka-svako-uvrijediti
fjodor dostojevskinemožečovjekasvakouvrijeditine možemože čovjekačovjeka svakosvako uvrijeditine može čovjekamože čovjeka svakočovjeka svako uvrijeditine može čovjeka svakomože čovjeka svako uvrijeditine može čovjeka svako uvrijediti

Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka
Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka. -Sun Tzu
vje-osoba-koja-upoljava-druge-ljude-e-uposliti-mudrog-ovjeka-hrabrog-ovjeka-gramzivog-ovjeka-i-glupog-ovjeka
Vrijeme ne mijenja čovjeka niti ga mudrost preobražava. Jedino što može čovjeka da navede da promijeni mišljenje jeste ljubav. -Paulo Koeljo
vrijeme-ne-mijenja-ovjeka-niti-ga-mudrost-preobraava-jedino-to-moe-ovjeka-da-navede-da-promijeni-miljenje-jeste-ljubav