Ne možeš pripovjedati ljudima ono što sam poričeš.


ne-moe-pripovjedati-ljudima-ono-to-sam-porie
maksim gorkinemožepripovjedatiljudimaonotosamporičene možešmožeš pripovjedatipripovjedati ljudimaljudima onoono štošto samsam poričešne možeš pripovjedatimožeš pripovjedati ljudimapripovjedati ljudima onoljudima ono štoono što samšto sam poričešne možeš pripovjedati ljudimamožeš pripovjedati ljudima onopripovjedati ljudima ono štoljudima ono što samono što sam poričešne možeš pripovjedati ljudima onomožeš pripovjedati ljudima ono štopripovjedati ljudima ono što samljudima ono što sam poričeš

Ja sam filantrop: pružam ljudima ono što oni žele. Ljudi vole osetiti užas i strah. -Alfred Hičkok
ja-sam-filantrop-pruam-ljudima-ono-to-oni-ele-ljudi-vole-osetiti-uas-i-strah
Istinito ili lažno, ono što se priča o ljudima ima četo toliko značaja u njihovu životu, i naročito u njihovoj sudbini, kao i ono što oni rade. -Viktor Igo
istinito-ili-no-ono-to-se-pria-o-ljudima-ima-eto-toliko-znaaja-u-njihovu-ivotu-i-naroito-u-njihovoj-sudbini-kao-i-ono-to-oni-rade