Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.


ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije
maksim gorkinemožesebitineprijateljvatresamozatotoonaponekadopečevaljasjetitidauvijekgrijene možemože sese bitibiti neprijateljneprijatelj vatrevatre samosamo zatozato štošto onaona ponekadponekad opečevalja sese sjetitisjetiti dada onaona uvijekuvijek grijene može semože se bitise biti neprijateljbiti neprijatelj vatreneprijatelj vatre samovatre samo zatosamo zato štozato što onašto ona ponekadona ponekad opečevalja se sjetitise sjetiti dasjetiti da onada ona uvijekona uvijek grijene može se bitimože se biti neprijateljse biti neprijatelj vatrebiti neprijatelj vatre samoneprijatelj vatre samo zatovatre samo zato štosamo zato što onazato što ona ponekadšto ona ponekad opečevalja se sjetiti dase sjetiti da onasjetiti da ona uvijekda ona uvijek grijene može se biti neprijateljmože se biti neprijatelj vatrese biti neprijatelj vatre samobiti neprijatelj vatre samo zatoneprijatelj vatre samo zato štovatre samo zato što onasamo zato što ona ponekadzato što ona ponekad opečevalja se sjetiti da onase sjetiti da ona uvijeksjetiti da ona uvijek grije

Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti. -Dante Aligijeri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-lepota-ne-moe-biti-odvojena-od-venosti
Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti. -Dante Aligieri
vruina-ne-moe-biti-odvojena-od-vatre-kao-to-ljepota-ne-moe-biti-odvojena-od-vjenosti
Ne može se biti neprijаtelj vаtre sаmo zаto što onа ponekаd opeče, vаljа se setiti dа onа uvek greje. -Maksim Gorki
ne-moe-se-biti-neprijtelj-vtre-smo-zto-to-on-ponekd-opee-vlj-se-setiti-d-on-uvek-greje
Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti. -Čehov
ast-se-ne-moe-oduzeti-ona-se-moe-samo-izgubiti