Ne može se biti neprijatelj vatre samo zato što ona ponekad opeče, valja se sjetiti da ona uvijek grije.


ne-moe-se-biti-neprijatelj-vatre-samo-zato-to-ona-ponekad-opee-valja-se-sjetiti-da-ona-uvijek-grije
maksim gorkinemožesebitineprijateljvatresamozatotoonaponekadopečevaljasjetitidauvijekgrijene možemože sese bitibiti neprijateljneprijatelj vatrevatre samosamo zatozato štošto onaona ponekadponekad opečevalja sese sjetitisjetiti dada onaona uvijekuvijek grijene može semože se bitise biti neprijateljbiti neprijatelj vatreneprijatelj vatre samovatre samo zatosamo zato štozato što onašto ona ponekadona ponekad opečevalja se sjetitise sjetiti dasjetiti da onada ona uvijekona uvijek grijene može se bitimože se biti neprijateljse biti neprijatelj vatrebiti neprijatelj vatre samoneprijatelj vatre samo zatovatre samo zato štosamo zato što onazato što ona ponekadšto ona ponekad opečevalja se sjetiti dase sjetiti da onasjetiti da ona uvijekda ona uvijek grijene može se biti neprijateljmože se biti neprijatelj vatrese biti neprijatelj vatre samobiti neprijatelj vatre samo zatoneprijatelj vatre samo zato štovatre samo zato što onasamo zato što ona ponekadzato što ona ponekad opečevalja se sjetiti da onase sjetiti da ona uvijeksjetiti da ona uvijek grije

Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što lepota ne može biti odvojena od večnosti.Vrućina ne može biti odvojena od vatre kao što ljepota ne može biti odvojena od vječnosti.Žena je, ipak i neosporno, najveća iluzija čovekova. Ne postoji ni jedna sreća koja je u stanju da domaši radost ljubavi. Sve drugo može biti slava, uspeh i satisfakcija, ali je žena jedino pijanstvo srca. Ni sve tamne strane ženina karaktera kao da ne postoje nego zato da bude osvetljen samo jedan njen deo, onaj u kojem ona najviše zrači i koji je uvek božanstven.Ne može se biti neprijаtelj vаtre sаmo zаto što onа ponekаd opeče, vаljа se setiti dа onа uvek greje.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti.