Ne može se dlanom sunce zakloniti.


ne-moe-se-dlanom-sunce-zakloniti
srpske poslovicenemožesedlanomsuncezaklonitine možemože sese dlanomdlanom suncesunce zaklonitine može semože se dlanomse dlanom suncedlanom sunce zaklonitine može se dlanommože se dlanom suncese dlanom sunce zaklonitine može se dlanom suncemože se dlanom sunce zakloniti

Od mrlje se ne može nаčiniti sunce, niti od suncа mrlju. -Pablo Pikaso
od-mrlje-se-ne-moe-niniti-sunce-niti-od-sunc-mrlju
Ako se jednom probudim i ne vidim sunce, ili sam mrtav ili sunce… -Jim Morrison
ako-se-jednom-probudim-i-ne-vidim-sunce-ili-sam-mrtav-ili-sunce
Neki slikari sunce pretvaraju u žutu mrlju. Drugi žutu mrlju pretvaraju u sunce. -Pablo Pikaso
neki-slikari-sunce-pretvaraju-u-utu-mrlju-drugi-utu-mrlju-pretvaraju-u-sunce