Ne može se živjeti bez razuma, vlastitog ili posuđenog.


ne-moe-se-ivjeti-bez-razuma-vlastitog-ili-posuenog
baltasar gracian y moralesnemožeseživjetibezrazumavlastitogiliposuđenogne možemože sese živjetiživjeti bezbez razumavlastitog iliili posuđenogne može semože se živjetise živjeti bezživjeti bez razumavlastitog ili posuđenogne može se živjetimože se živjeti bezse živjeti bez razumane može se živjeti bezmože se živjeti bez razuma

Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda.Živi ništa ne znaju. Poučite me, mrtvi, kako se može umrijeti bez straha, ili bar bez užasa. Jer, smrt je besmisao, kao i život.Zlo je kad snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage.Slobodno novinarstvo može biti dobro ili loše, ali sigurno, bez slobode, novinarstvo ne može biti ništa drugo osim loše.Čamac se može skloniti u zatonu; mreža se može skloniti u jezeru; za njih se može reći da su sasvim bezbedni. Medutim, snažan čovek može da dođe u ponoć i odnese ih na leđima. Neuki ne vide, bez obzira koliko dobro sklanjali stvari – manje ili veće – uvek postoji mogućnost da se izgube. Ali ako svemir sklonite u svemir, više neće imati gde da se izgubi. To je velika istina stvari. Stoga mudrac pravi izlete u ono što se ne može izgubiti i ostaje zajedno s tim.