Ne može se reći onoliko mudrosti, koliko se može prećutati gluposti.


ne-moe-se-rei-onoliko-mudrosti-koliko-se-moe-preutati-gluposti
pitagoranemožeserećionolikomudrostikolikoprećutatiglupostine možemože sese rećireći onolikoonoliko mudrostikoliko sese možemože prećutatiprećutati glupostine može semože se rećise reći onolikoreći onoliko mudrostikoliko se možese može prećutatimože prećutati glupostine može se rećimože se reći onolikose reći onoliko mudrostikoliko se može prećutatise može prećutati glupostine može se reći onolikomože se reći onoliko mudrostikoliko se može prećutati gluposti

Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna. -Đakomo Kazanova
ne-moe-mukarac-varati-enu-onoliko-koliko-se-ena-moe-praviti-da-mu-verna
Čovek čoveka ne može upoznati dok s njim ne pojede onoliko soli koliko može zubima podići. -Buda
ovek-oveka-ne-moe-upoznati-dok-s-njim-ne-pojede-onoliko-soli-koliko-moe-zubima-podii
Moramo reći da postoji onoliko uglova koliko ima i brojeva. -Galileo Galilej
moramo-rei-da-postoji-onoliko-uglova-koliko-ima-i-brojeva
Nijedan psihijatar mi ne može pomoći, koliko može par dobrih cipela.
nijedan-psihijatar-mi-ne-moe-pomoi-koliko-moe-dobrih-cipela