Ne može se voleti i biti razuman.


ne-moe-se-voleti-i-biti-razuman
nemožesevoletibitirazumanne možemože sese voletivoleti ii bitibiti razumanne može semože se voletise voleti ivoleti i bitii biti razumanne može se voletimože se voleti ise voleti i bitivoleti i biti razumanne može se voleti imože se voleti i bitise voleti i biti razuman

Pokušao sam biti razuman i nije mi se svidelo. -Klint Istvud
pokuao-sam-biti-razuman-i-nije-mi-se-svidelo
Čovek može voleti samo ono biće za koje je uveren da će biti prisutno kada mu zatreba. -Gete
ovek-moe-voleti-samo-ono-bie-za-koje-uveren-da-e-biti-prisutno-kada-mu-zatreba
Muškarac može biti kratak i zdepast i proćelav, ali ako ima vatre u njemu, žene će ga voleti. -Mae Vest
mukarac-moe-biti-kratak-i-zdepast-i-proelav-ali-ako-ima-vatre-u-njemu-ene-e-ga-voleti